ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Εταιρικό Προφίλ

Ιστορικό της Εταιρείας

Η εταιρεία "CONSTRUCTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "CONSTRUCTOR Α.Ε."  ιδρύθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2010, από τον Μπαξεβάνη Εμμανουήλ του Κυριάκου, Μηχανολόγο - Πολιτικό Μηχανικό Msc με σκοπό την ανάληψη, ανέγερση, κατασκευή, εκτέλεση δημοσίων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και εν γένει τεχνικών έργων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δήμων, κοινοτήτων ή φυσικών προσώπων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Δωδεκανήσου 16 Τ.Κ. 71601.

Για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της η εταιρεία απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. 2ης τάξης Οδοποιία, 2ης τάξης Οικοδομικά,     2ης τάξης Υδραυλικά, 1ης στα Ηλεκτρομηχανολογικά, Α1 τάξης Λιμενικά και 1ης τάξης Βιομηχανικά – Ενεργειακά και δύναται να αναλαμβάνει αυτοτελώς δημόσια έργα με προϋπολογισμό έως και 1.500.000,00€ ανά κατηγορία.

Η "CONSTRUCTOR Α.Ε."  συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, είτε μόνη της είτε σε κοινοπραξίες, με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων.
Πρωταρχικός στόχος είναι η διασφάλιση ποιότητας σε όλες τις φάσεις ενός έργου, χρησιμοποιώντας με απόλυτη προσήλωση το ικανό ανθρώπινο δυναμικό, τα στελέχη, τους επιλεγμένους προμηθευτές και υπεργολάβους. Επίσης, η οργάνωση, η υπευθυνότητα και η αφοσίωση των εξειδικευμένων συνεργείων εγγυώνται την έντεχνη και άρτια κατασκευή των έργων.

Διεύθυνση

Δωδεκανήσου 16, Ηράκλειο Κρήτης, 71601

Επαφή

2810-227380, 210-3627862, 2810-228651, 210-3627822

 

 

 

 

© 2014 CONSTRUCTOR A.E.